Arne Quinze was born in 1971 in Belgium and lives and works in Sint-Martens-Latem, Belgium. In the eighties he began working as a graffiti artist but he never finished an official art education. Quinze creates large and small sculptures, drawings, paintings, and large-scale installations. Smaller works, sketches, and drawings are the basis and research for his large installations. Recurring fundamentals in his oeuvre are the use of multiple types of wood, including salvaged wood; electrical colors in fluorescent paint; and themes referring to social interaction, communication, and urbanism. Since a while he's doing research towards large steel installations.

What drives Quinze is the belief in the possible realization of an idealistic society where all individuals communicate and interact, aiming to bring people together and push them into a vigorous dialogue. In his urban vision, communal activities flourish and social cohesion is the norm. His installations are built to provoke reaction and to intervene in the daily life of passersby confronted with his sculptures. His unconventional public installations have challenged perceptions in the city centers of Belgium (Cityscape, The Sequence), Germany (The Traveller), France (Camille, Rock Strangers), Lebanon (The Visitor), China (Red Beacon) and the USA (Uchronia, Timegate), among others.

In every culture Quinze comes across, he unravels physical processes, drawing inspiration for his oeuvre, and is fueled by overwhelming optimism. Every new creative breed captures his research and study on interaction, and urban movement expressing the continuously evolution of human beings and their surroundings. Besides building architectural sculptures, he creates complex art pieces and video installations inscribing his vision in society of how people see themselves and society. Works as Bidonvilles, Stilthouses, Chaos and My Home My House My Stilthouse M Safe Garden have been shown on several exhibitions.

-------

Arne Quinze werd geboren in 1971 en werkt in Sint-Martens-Latem (België). In de jaren tachtig startte hij als graffiti kunstenaar maar een officiële opleiding genoot hij niet. Hij legt zich toe op het creëren van grote en kleine sculpturen, tekeningen, schilderijen en grootschalige installaties. De kleinere werken, schetsen en tekeningen dienen als studie voor zijn grote installaties. Terugkerende elementen in Quinze's oeuvre zijn het gebruik van verschillende houtsoorten waaronder afvalhout, elektrische kleuren in de vorm van fluoverf (oranje, zwart) en thema's als sociale interactie, communicatie en stedelijkheid. In 2010 begon hij te experimenteren met metaal wat resulteerde in zijn eerste metalen sculpturen.

Zijn drijfveer voor zijn publieke installaties komt voort uit zijn geloof in de realisatie van een idealistische samenleving waar iedereen met elkaar communiceert en interageert. Steden als openlucht musea, zo ziet Quinze steden evolueren. Mensen samenbrengen en hen dwingen om in dialoog te treden met elkaar. In zijn vooropgestelde samenleving bloeit de participatie in de gemeenschap en is sociale samenhang de norm. Hij bouwt zijn grootschalige publieke installaties om reacties uit te lokken en tussen te komen in het dagelijkse leven waar iedereen zo lang zijn gewone gang bleef gaan. Cityscape en The Sequence in Brussel, The Visitor in Libanon, Uchronia in de Nevada woestijn, The Traveller in Munchen zijn maar enkele referenties.

Bij de bouw van een installatie creëert hij een volledig nieuwe context die zijn overweldigend positivisme uitdrukt en daarbij ook zijn essentie blootlegt. Naast het optrekken van architecturale sculpturen maakt hij ook kleinere werken en video-installaties. Ook in deze disciplines drukt hij zijn visie uit hoe mensen zichzelf en de maatschappij analyseren vandaag en morgen. Bidonvilles, Stilthouses, Chaos en My Home My House My Stilthouse, My Safe Garden werken waren te zien in verscheidene tentoonstellingen.

Share